Inflation enligt Milton Friedman

28 januari skrev Andreas Cervenka i Dagens Industri om inflation och vad centralbankerna fokuserar på och vad de struntar i när de sätter sina räntor.

”1970 publicerade den amerikanske ekonomen Milton Friedman det manifest om aktieägarvärde som kom att dominera näringslivet de efterföljande decennierna. Lika känd är inte en annan av hans skrifter från samma år – om monetär teori. Där skriver han om inflation – ett fenomen som på den tiden var ett stort problem i många länder.

”Inflation är alltid och överallt ett monetärt fenomen i den meningen att det bara kan skapas genom en snabbare ökning av mängden pengar än av ekonomisk produktion”.

Enligt Milton Friedman, och andra så kallade monetarister, kan inflation uppenbara sig i olika skepnader – både som stigande priser på vardagsvaror som mjölk och bensin men även genom att tillgångar som fastigheter och aktier blir dyrare.

Den underliggande logiken är nästan barnsligt enkel. Ju mer betalningsmedel i omlopp i förhållande till ekonomins storlek – desto mindre värd blir varje peng. Priset på varor, tjänster eller tillgångar måste då justeras upp. 

Denna idé kom inte att regera i världsekonomin. I stället valde världens centralbanker att fokusera på konsumentpriser när de satte sina räntor. Denna typ av inflation har lyst med sin frånvaro. I Sverige har konsumentprisindex stigit med mindre än 20 procent på femton år eller 1,2 procent per år i genomsnitt.”