SHB Rapport Q4

TT, Direkt
Handelsbanken rättar precis som andra svenska storbanker in sig i ledet. Styrelsen föreslår en utdelning i linje med Finansinspektionens tak i pandemin.

Förslaget uppgår till 4:10 kronor per aktie eller totalt 8,1 miljarder kronor för 2019 och 2020. Det kombineras med ett förslag om ett förlängt mandat för återköp av aktier.

Finansinspektionen rekommenderar att högst 25 procent av vinsterna från 2019 och 2020 ska delas ut till följd av det osäkra läget i pandemin.

Handelsbanken redovisar samtidigt ett rörelseresultat före kreditförluster på 5 815 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2020. Det kan jämföras med ett rörelseresultat på 5 822 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Räntenettot sjönk till 7 861 miljoner kronor, från 8 090 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 2 884 miljoner kronor, från 2 766 miljoner kronor.

Räntenettot var något bättre än väntat. Snittprognosen för räntenettot låg bland analytiker på 7,9 miljarder, medan snittprognosen för provisionsnettot låg på 2,8 miljarder, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv.

Publicerat den
Kategoriserat som Banker, SHB