Baskontoplanen

Kontoplanen består av fyra huvudgrupper. (tillgångar, skulder, intäkter, kostnader) De i sin tur består av kontoklasser som sedan är indelade i underkonton. Balansrapporten 1xxx – Tillgångar som kassa, bank och kundfordringar 2xxx – Skulder och eget kapital Resultatrapporten 3xxx – Intäkter för exempelvis försäljning 4xxx – Kostnader vid exempelvis inköp av material 5xxx–6xxx – Övriga… Fortsätt läsa Baskontoplanen

Publicerat den
Kategoriserat som Bokföring