Redovisningsekonomikurs

Målet med kursen är att få färdigheter så att det blir möjligt att självständigt kunna upprätta den löpande redovisningen för ett mindre/medelstort företag och organisationer, samt kunna genomföra avstämningar och periodiseringar. Innehåll Löpande bokföringLagar och ReglerÅrsbokslut ÅrsredovisningPeriodiseringarKoncernredovisningFöretagsanalysPersonalbeskattningFöretagsbeskattning och deklaration Kapitel Ett*** Affärsredovisningens syfte Redovisningens två uppgifter Intressentmodellen Lagar Resultaträkningen Balansräkningen Nyckeltalsanalys / Räkenskapsanalys Definitioner Affärshändelse:… Fortsätt läsa Redovisningsekonomikurs